نیکومارت

فروشگاه آنلاین محصولات ویپینگ از جمله دستگاه های گرمایش تنباکو، پاد، ویپ، لوازم مصرفی و جانبی همراه شما برای تغییری در مصرف دخانیات

محصولات جدید

انواع نیکوتین سالت
نیکوتین سالت‌ها درصد نیکوتین بالاتری دارند و مناسب دستگاه‌های پاد سیستم هستند.
انواع جویس
جویس‌ها درصد نیکوتین کمتری دارند و مناسب دستگاه‌های ویپ هستند.

تجهیزات مصرفی

آخرین مقالات